top of page
 OM FESTIVALEN

Fra 17.-25. september inviterer Paulus og Sofienberg menighet til Paulusfestivalen. Paulusfestivalen er en åpen nabolagsfestival for alle som bor i menigheten eller identifiserer seg med kirkene på Løkka (Paulus og Sofienberg). I festivaluka inviterer vi til ulike arrangementer i Paulus og Sofienberg kirke.

Festivalen ønsker å bygge gode og robuste nabolag på Løkka, i tråd med FNs bærekraftsmål nummer 11. Vi gjør dette ved å skape festival sammen med våre naboer på Løkka. Festivalen samskaper vi med frivillige, skolene på Løkka, lokale kunst- og kulturarbeidere og kulturinstitusjoner som Ultimafestivalen.

Festivalen ønsker å bygge broer mellom kirka og lokale aktører, men også legge til rette for nytt samarbeid mellom lokale aktører på Løkka. I rammen av Paulusfestivalen gjør vi graffitiworkshop for ungdom utenfor Sofienberg kirke. Her spleiser vi Sofienberg ungdomsskole Street Art Oslo og Blå Kors Ung. I Paulus kirke kobler vi kunstnerkollektivet Løkka-bohemen, Foss videregående skole og studenter ved KHIO. Sammen skal de være med å lage en skeiv kulturfest fredag i festivaluka.

Festivalen skal gi nabolagets aktører mulighet til å utforske hvordan kirkerom og kirkepark kan brukes, som rom for kunstneriske opplevelser, for stillhet og meditasjon, for tro og tvil, og ikke minst som møteplass for nabolaget.

bannerbildepaulusfestivalen_fotokred_Kerstin Mertens_Samfoto_NTB.jpg
28-RII03797.jpg
Mål 11 RGB_4x.png
bottom of page